ابزارهای مانیتور دوگانه مجموعه ای از ابزارها برای کاربران در حال اجرای چندین مانیتور در ویندوز است. در حال حاضر ابزارهای موجود SwapScreen، DualLauncher، DualWallpaper، DualWallpaperChanger، DisMon و DualSnap هستند.